Xinhu Futures

Time:2012-12-17 16:12

HEADQUARTERS

Xinhu Futures Co., Ltd.

36 Floor, InterContinental Business Center

No. 100 Yutong Road (No. 500 Hengfeng Road)

Shanghai, China 200070


Contact Person: Wang Weijie

(International Business Department)

Tel: +86-21-2215 5663

Fax: +86-21-2215 5688

E-mail: wangweijie@xhqh.net.cn


Contact Person: Yang Fang

(International Business Department)

Tel: +86 (21)-2215 5636

Fax: +86 (21)-2215 5559

E-mail: yangfang@xhqh.net.cn


Contact Person: Sun Zhi

(International Business Department)

Tel: +86 (21)-2215 5617

Fax: +86 (21)-2215 5559

E-mail: sunzhi@xhqh.net.cn