Xinhu Futures

Time:2012-12-17 16:13

HEADQUARTERS

Xinhu Futures Co., Ltd.

36 Floor, InterContinental Business Center

No. 100 Yutong Road (No. 500 Hengfeng Road)

Shanghai, China 200070


Contact Person: Wang Weijie

(International Business Department)

Tel: +86-21-2215 5663

Fax: +86-21-2215 5688

E-mail: wangweijie@xhqh.net.cn


Contact Person: Hu Wei Zhe
(International Business Department)
Tel: +86 (21)2215 5619
Fax: +86 (21)2215 5688 
E-mail: huweizhe@xhqh.net.cn 

 

Contact Person: Yang Fang

(International Business Department)

Tel: +86 (21)-2215 5636

Fax: +86 (21)-2215 5559

E-mail: yangfang@xhqh.net.cn

 

Contact Person: Zhang Hao

(International Business Department)

Tel: +86 (21)-2215 5672

Fax: +86 (21)-2215 5688

E-mail: zhanghao@xhqh.net.cn